srijeda, 8. svibnja 2013.

Kratki vodič kroz obnovu drevnih brodova


Lijevi bok Kupinove tokom radova

Kroz veliki projekt obnove Kupinove, u Marini Vinici na Murteru posada broda je naučila većinu detalja o obnovi drvenih brodova - ponajviše o zabijanju novih madijera u oplatu.

Za početak, ovdje je mali rječnik unikatnih pojmova specifičnih za ovu profesiju:

Madijer - pojedina daska vanjske oplate broda
Kimenat - prostor između madijera
Stupar - majstor koji konopom i stupom puni kimente
Ponat - sirove daske različitih duljina i širina iz kojih se izrezuju madijeri 
Kolumba (Kobilica) - najdonji dio broda, masivni rub koji spaja oplatu i rebra - kralježnica boda
Broke - jedan od mnogih izraza za čavle, u ovom primjeru one kojima se madijeri prikucajavaju na rebra 
Koper - završna i najotpornija boja kojom se premazuje podvodni dio broda
Laptop - nezamjenjiv alat u radu ispod i oko broda, kutija u kojoj se drži alat i na koju je moguće i sjesti

Sanacija nakon izvađenih broki
Prilikom zamjene dotrajalih madijera, potrebno je prvo ukloniti stare, te skupa sa njima maknuti i čavle, broke koji su ih držali kako ne bi ostali u drvenim rebrima broda te prilikom hrđanja ubrzali trunjenje drvene konstrukcije. Nakon izvlačenja starih čavala, potrebno je rupe napuniti smjesom koja će zadržati čvrstoću rebara te tako i cijelog broda.

Nakon pripreme terena za postavljanje novih madijera, mjeri se prostor te se po tim mjerama traži prikladan ponat. On mora biti prikladne duljine, te biti bez crva, rupa, dubljih oštečenja te čvorova u drvu. Također, važno je obratiti pozornost i na vene - crte koje idu uzdužnom dužinom kako drvo prilikom kasnije obrade ne bi popucalo. Kada se pronađe odgovarajući komad, prvo ga se iscrtava za piljenje, a zatim i pila u komadu (napomena - madijeri su rijetko kada kraći od bar tri metra, stoga i operacija pilanja zahtijeva timski rad barem troje ljudi). Kada se madijer približno pripremi, na red dolazi blanjanje kojim se do u detalje obrađuje te svodi na željenu dimenziju.

Kako nijedan madijer nije u potpunosti ravan, već slijedi zaobljene linije broda, potrebno ga je prije postavljanja više ili manje zakriviti. To se radi grijanjem drva - otvorenim plamenom ili kuhanjem na različite načine. Kuhanje se svodi na držanje madijera u cijevi napunjenoj vodom ispod koje se loži vatra - i to najmanje pola dana. Nakon takve obrade, madijer je spreman na krivljenje i postavlja se na predviđeno mjesto na trupu. Tu ga se ostavlja do sljedećeg dana kako bi se ohladio i u procesu iskrivio na željeni oblik.

Priprema prostora za postavljanje novog madijera
Kuhanje
Nakon što se postigne potrebna forma, madijer se prikucava na rebra pocinčanim čavlima koji teže hrđaju. Nakon što ih se zakuca do kraja, potrebno ih je i dodatno prekucati još dublje u trup kako bi se osigurali na svojim mjestima. Prekucavanje ili prenabijanje se radi tako da se na glavi čavla koji je zabijen do daske drži kratak klin sa drškom. Udaranjem po tom klinu se broka može nabiti još centimetar-dva u sam madijer. Tako nastaju male jamice koje zahtijevaju daljnju i vrlo detaljnu obradu.

Kako se prilikom zakucavanja i prenabijanja oštečuje cinčana zaštita čavala, potrebno ih je ponovno pocinčati na najizloženijem mjestu - glavi. To se najjednostavnije radi sprejanjem i hladnim cinčanjem nakon kojega se rupice ostavljaju sušiti. Slijedi punjenje jamica temeljnom bojom, a nakon sušenja boje na redu je kitovanje.


Pocinčane i djelomično zakitovane broke
Kit za ovakav zadatak se priprema mješavinom praška, ulja i temeljne boje te je njime potrebno potpuno ispuniti svaku rupu. Poslije punjenja kitom i (ponovnog) sušenja, površina se brusi (brusilicom i brusnim papirom) kako bi bila ravna. Nakon što je cijela površina madijera posve ravna slijedi bojanje.

Bojanje je na Kupinovoj obavljeno u tri dijela - temeljnom crvenom bojom preko koje se nanosi podvodni primer nakon čega su stavljena dva sloja kopera u blijedo crvenoj nijansi.

Vedran puni kimente koperom, sjedeći na laptopu
Posao koji je gotovo i važniji od brige za madijere je obrada kimenata - proreda koji se nalaze između madijera. Prilikom obrade i prireme samih madijera, nastoji ih se postaviti pod konusom, tako da je prostor između njih oblikovan u klin koji se sužava prema unutarnjoj strani. Taj se klin zatim puni konopcem i stupom, a to rade posebni majstori - stupari. Ovisno o dubini kimenta, u njih je potrebno naslagati i nekoliko redova konopca koji se zatim (po starim pravilima) nabijaju u čvrstu masu - najčešće sjekirom. Kada se kimenat dovoljno napuni, preko njega se zakucava stupa, masnije uže u tanjim nitima koje se malim dlijetima zakucava u procijep.

Kimenti djelomično napunjeni stupom

Nakon postavljanja materijala u kimente, i njih je potrebno prebojati i napuniti sa sva tri sloja boje - temeljnom, međuprijemazom i koperom.
Premazivanje prvim slojem kopera
Posljednji neobrađni dijelovi trupa (oni koji su se nalazili ispod nosača na kojima je brod stajao) se sređuju kada se brod podigne na dizalicu - neposredno pred vraćanje u more.
Po dosadašnjim iskustvima i vožnjama, Kupinova se ponaša dobro, a nisu zamijećena ni propuštanja oplate tako da se uložen trud isplatio.

Gotovo dovršena Kupinova čeka dizalicu i povratak u more

Nema komentara:

Objavi komentar